Có những lúc em thấy by Minh Thư Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Có những lúc em thấy ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Có những lúc em thấy using ukulele or guitar.
This song by Minh Thư can also be played by that instruments.
=

Có những lúc em thấy chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có những lúc em thấy by Minh Thư Ukulele Chords

Vòng hợp âm:

Có những lúc em thấy cô đơn
Chỉ cần một ánh mắt nhìn
Làm tan đi những muộn phiền

Anh đã đến, xoá hết trong em
Ngàn nỗi suy tư
em hồn nhiên thành cô

Chợt một ngày con tim hiểu rằng
Tình yêu đã đến và anh đã đến

ĐK: Gió ơi, hãy lại gần bên cạnh anh thì thầm
Cho em nhắn một lời yêu vào trong cơn gió
Em đã yêu thật rồi, dẫu chưa nói thành lời
Yêu bằng trái tim mình

Yêu anh vì anh mãi luôn là chính anh
Ha há, há ha ha là chính anh
Ha há, há ha ha là chính anh

To play the this songs, including Có những lúc em thấy by Minh Thư by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.