Có những mùa đông by Nguyễn Hoàng Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Có những mùa đông ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Có những mùa đông using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng Dũng can also be played by that instruments.
=

Có những mùa đông chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có những mùa đông by Nguyễn Hoàng Dũng Ukulele Chords


1. Chơi vơi, ngày mang tên nỗi buồn
Chờ đợi, mùa đông, mang theo con mưa cuối cùng
Chẳng còn yêu còn thương còn mong chẳng cần ai sẻ chia nỗi lòng
Chẳng cần biết cuộc sống mai này ra sao.

2. Tình yêu, chẳng phải chuyện riêng ai
Lòng buông lơi bàn tay rồi mong ta mãi luôn bên nhau
Một ngày yêu còn mong dài lâu một ngày bước chân thôi chờ nhau
Mùa đông đến bất chợt ta cách xa.

ĐK:
Nếu như không gặp nhau ngày sau
Mưa đi cuối thu biết còn nhớ nhau
Buồn vui biết có ai hay ngày dài tiếc cơn ngủ say

Nếu như không gặp nhau ngày sau
Mùa đông trống vắng miên man từng tiếng ca
Anh giấu ưa tư trong lòng ngày mùa đông.

To play the this songs, including Có những mùa đông by Nguyễn Hoàng Dũng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.