Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) by Tuno Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) using ukulele or guitar.
This song by Tuno can also be played by that instruments.
=

Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) by Tuno Ukulele Chords


VERSE 1
Chuyện tình ta biết bao nhiêu vần thơ trôi đi
Nhưng trời cao, chẳng cho ta bên nhau bao lâu
Hay chỉ bởi vì là anh đã chẳng biết mình vô phương
Người trên cao, người kia với tay chẳng tới.
 
Chẳng như xưa lấm lem em vẫn theo bên anh
Ôi ngày tháng sống vô tư nên thơ như mơ
Nhưng biết sao giờ đôi ta trưởng thành chẳng còn tâm tư
Nào của ngày xưa.
 
CHORUS:
Người con trai dù cho có qua thời gian
Vẫn trong lòng là hình bóng yêu ban đầu
Cớ vì sao biết mình còn nhớ nhung chỉ hoài công
Chỉ hoài công.
 
Người con trai dù không có em vẫn không
Nỡ buông rời từng hồi ức ta đã từng
Sao chẳng trọn vẹn mà lại cứ vương tâm làm chi
Cố càng quên, càng không.
 
VERSE 2
Người ta nói nếu không duyên không nợ mau tan
Nhưng mình đã, bước bên nhau suốt cả thanh xuân
Đêm xuống ước nguyện vì sao giữ gìn mối tình ngây thơ
Triệu người mong, mà có mấy ai được không?
 
Chẳng như xưa lấm lem em chẳng ngại bên anh
Ôi ngày tháng sống vô tư nên thơ như mơ
Nhưng biết sao giờ đôi ta trưởng thành chẳng còn tâm tư
Nào của ngày xưa.
 
CHORUS:
Người con trai dù cho có qua thời gian
Vẫn trong lòng là hình bóng yêu ban đầu
Cớ vì sao biết mình còn nhớ nhung chỉ hoài công
Chỉ hoài công.
 
Người con trai dù không có em vẫn không
Nỡ buông rời từng hồi ức ta đã từng
Sao chẳng trọn vẹn mà lại cứ vương tâm làm chi
Cố càng quên, càng không.

To play the this songs, including Cố Quên Càng Không (Thời Không Sai Lệch) by Tuno by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.