Có thể là tại sao? by Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Có thể là tại sao? ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Có thể là tại sao? using ukulele or guitar.
This song by Vũ can also be played by that instruments.
=

Có thể là tại sao? chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Có thể là tại sao? by Vũ Ukulele Chords

Intro:

Thì thầm với em một câu
Hát cho em một bài ca
Nhưng sao em lại khóc?
Mặt đất cứ xoay vòng xoay
Lòng người cứ như trò chơi
Nhưng sao hai ta lại không thể gần nhau?
Nhưng sao 2 ta lại không thể gần nhau?
lại không thể không…

Hãy nói cho anh nghe tại sao
Về ước mơ của ngày năm ấy
Hãy nói cho anh nghe tại sao
Tại sao…?
Em nói đi em
Em nói đi em…
Khi vết thương này… chẳng còn gì để lại

To play the most songs, including Có thể là tại sao? by Vũ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.