Cổ tích cho người lớn by Dương Minh Đức Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cổ tích cho người lớn ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Cổ tích cho người lớn using ukulele or guitar.
This song by Dương Minh Đức can also be played by that instruments.
=

Cổ tích cho người lớn chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cổ tích cho người lớn by Dương Minh Đức Ukulele Chords


Chuyện cổ tích mới hôm qua êm đềm đong đưa vành nôi
Ngày tháng thấm thoắt trôi nhanh lớn lên cùng tôi
Lặng lẽ những phút suy tư thơ ngày xưa yêu dấu
Người lớn với những lo toan đâu như trẻ con
Này con ơi đến bên ba, nghiêng đầu yên giấc thật sâu
Này con ơi lắng nghe câu chuyện này
 
ĐK:
Đêm nay con có mơ không, bầu trời xanh cao vời vợi
Đêm nay con có mơ không, con có mơ không
Đêm nay con có mơ không, con tàu bay xuyên thời gian
Đêm nay con có mơ không, con có mơ không
 
Chuyện cổ tích mới hôm qua mơ hồ nhưng đâu nào xa
Rực rỡ giữa những phong ba chính gia dinh ta
Lặng ngắm ánh mắt long lanh tuyệt vời vô tư của con
lúc chắp cánh cho ba phép màu bay đi thật xa
Này con ơi đến bên ba, nghiêng đầu yên giấc thật sâu
Này con ơi lắng nghe câu chuyện này
 
ĐK:
Đêm nay con có mơ không, bầu trời xanh cao vời vợi
Đêm nay con có mơ không, con có mơ không
Đêm nay con có mơ không, con tàu bay xuyên thời gian
Đêm nay con có mơ không, con có mơ không
Đêm nay con có mơ không, con có mơ không
 
outtro:

To play the most songs, including Cổ tích cho người lớn by Dương Minh Đức by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.