Cõi mê by Mai Thu Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cõi mê ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Cõi mê using ukulele or guitar.
This song by Mai Thu Sơn can also be played by that instruments.
=

Cõi mê chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cõi mê by Mai Thu Sơn Ukulele Chords


1. Đã có một ngày và những ngày như thế
Em đốt cháy đời em vào những ước
Không bao giờ có thật, chẳng bao giờ có thật

2. Trong căn phòng hẹp, gầy hao và lạnh giá
nơi đáy cốc bọt bia ánh mắt đắng cay
Cơn say mềm mỏi mòn vòng tay buồn rã rời

Dòng đời đang trôi sao sông em ngừng lại
biển đời mêng mông sao sông em cạn thế
Ai vừa ngồi cùng em ai vừa quay đi
Ai trông chờ đón họ còn em lại bắt đầu từ một cõi mê

To play the most songs, including Cõi mê by Mai Thu Sơn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.