Còn Đâu Ngày Ấy by Nhật Đăng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Còn Đâu Ngày Ấy ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Còn Đâu Ngày Ấy using ukulele or guitar.
This song by Nhật Đăng can also be played by that instruments.
=

Còn Đâu Ngày Ấy chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Còn Đâu Ngày Ấy by Nhật Đăng Ukulele Chords


Nhớ phút ấy ta chung bước ôi nhớ phút ấy bao say đắm
Nhớ phút ấy ai đã nói rằng anh luôn yêu tôi thiết tha
Vẫn cứ ngỡ mãi chung buớc tôi vẫn cứ ngỡ không thay đổi
Nhưng cơn mưa vụt qua cuốn trôi anh đã mãi xa lìa tôi
 
Hãy cứ cất bước đi mãi xin hãy cất bước không chung lối
Đã có những tháng năm dài đôi ta xớt chia bao đắng cay
Nếu phút ấy anh không nói không hứa sẽ mãi không thay đổi
Nay tim tôi đâu ngờ yêu ai yêu mãi trong giấc mộng
 
Dối gian nay ai kia dối gian
Lối về chỉ riêng bóng tôi và tôi
Tiếc chi bao yêu thuơng đắm say
Tôi ơi hãy quên bao nhiêu tháng năm êm đềm

To play the most songs, including Còn Đâu Ngày Ấy by Nhật Đăng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.