Cơn Đau Tình Ái by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cơn Đau Tình Ái ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Cơn Đau Tình Ái using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cơn Đau Tình Ái chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cơn Đau Tình Ái by Ukulele Chords

Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau!
Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu
Bay trên trời cao nắng chiếu.
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa.
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ.
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà.
Câu ca làm rung cõi nhớ.
Ðau! Bằng sáng biếc cao nơi biển xanh.
Ðau! Với áng mây bay vút mau khiến ta u sầu.
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu
Bay trên trời cao nắng chiếu…
Ta vẫn thương ta, vì nhớ mãi tên người xa.
Ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa, khiến ta hững hờ.
Vì nhớ tiếng ca, em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà.
Câu ca làm rung cõi nhớ.
Vâng còn, còn đau mãi mãi đau.
Đau, còn mãi thương đau – – -

To play the most songs, including Cơn Đau Tình Ái by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.