Con đò dòng sông by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Con đò dòng sông ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Con đò dòng sông using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con đò dòng sông chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con đò dòng sông by Ukulele Chords


1. Vẫn con đò, vẫn dòng sông có từ thuở ấy
Tôi ghé qua thăm người thân bên đó một lần
Trên con đò đưa khách lạ sang sông
Tôi mới quen một người em gái nhỏ

2. Tuổi xuân thì, tóc xoã vai áo bà ba trắng
Tôi hỏi em, em cười duyên đôi má thẹn thùng
Thương con đò nên mới được quen em
Trên bến sông bồng bềnh con nước lên

Đò đưa tôi đi qua bên đó
Vì thương em nên thương cả con đò
Dòng sông trôi như muốn đò neo bến
Mà người qua đây riêng chỉ một mình tôi

2. Vẫn con đò, vẫn dòng sông bên bồi bên lở
Tôi hỏi thăm, đâu ngờ em nay đã theo chồng
Tôi đi tìm hơi ấm ngày bên em
Như thuở xưa mà giờ em đã đã quên rồi

To play the this songs, including Con đò dòng sông by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *