Con đường thương khó by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Con đường thương khó ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Con đường thương khó using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Con đường thương khó chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con đường thương khó by Ukulele Chords

1. Vườn Cây Dầu lòng cô đơn run rẫy
Thiết tha nài xin khỏi chén đắng cay
Mồ hôi máu giọt từng nỗi đớn đau
Lắng hồn nghe xao động niềm cậy trông

2. Lắng u trầm đêm cô tịch hoang
Nắng chiều núi Sọ người chịu vòng giai đâm thấu
Đường khó khăn đường hẹp nào dấn thân
Để tình yêu lên thập giá hư

ĐK: Tim bừng chiếu ánh từ quang lồng lộng
Soi phút giây những rung cám rực nồng
Ngàn đóa hồng bao giọt thấm cô đơn
Hiến dâng Người niềm cám dỗ sau cùng

3. Con đường xưa ôi chập chùng thương khó
Tình yêu dâng giữa ngàn sóng lao lung
Trao ánh lửa nguồn khai nguyên bất diệt
Chết vì yêu muôn thuở rực nghìn trùng

To play the most songs, including Con đường thương khó by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.