Còn gì nữa đâu by Phạm Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Còn gì nữa đâu ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Còn gì nữa đâu using ukulele or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that instruments.
=

Còn gì nữa đâu chords has Boston rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Còn gì nữa đâu by Phạm Duy Ukulele Chords

1. Còn gì nữa đâu mà tìm thấy nhau
Mối thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu, mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo ngóng trông nhau bạc đầu
Mà chẳng thấy nhau.

2. Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
quên mau cuộc sầu có nuôi bao tình sâu
Thì lòng vẫn đau

ĐK:
Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
đi theo mùa Ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu

Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nao có sống bao đời sau
Thì đã mất nhau

Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau.

To play the this songs, including Còn gì nữa đâu by Phạm Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.