Còn Lại (Hurt) by Mỹ Tâm Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Còn Lại (Hurt) ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Còn Lại (Hurt) using ukulele or guitar.
This song by Mỹ Tâm can also be played by that instruments.
=

Còn Lại (Hurt) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Còn Lại (Hurt) by Mỹ Tâm Ukulele Chords

Giữ lấy anh anh đi cứ đi
Anh xa rời không câu giã từ
Tình yêu như cánh chim bay mãi không về
Để em ôm bao đắng cay vì người xa mãi
 
Xa nhau đã lâu rồi tình yêu đó anh quên thật sao
Em biết rất sai sẽ chẳng niu bàn tay
Yêu anh đến vô cùng làm sao xóa anh trong lòng em
Em nhớ muốn điên cũng chỉ lặng im
 
Còn lại nỗi đau ngày nào
Còn lại nỗi đau ngày nào
Còn lại nỗi đau ngày nào
 
Giữ lấy anh anh đi cứ đi
Anh xa rời không câu giã từ
Tình yêu như cánh chim bay mãi không về
Để em ôm bao đắng cay vì người xa mãi
 
Xa nhau đã lâu rồi tình yêu đó anh quên thật sao
Em biết rất sai sẽ chẳng niu bàn tay
Yêu anh đến vô cùng làm sao xóa anh trong lòng em
Em nhớ muốn điên cũng chỉ lặng im
 
Chỉ còn nỗi đau ngày nào
Chỉ còn nỗi đau ngày nào
Chỉ còn nỗi đau ngày nào
Chỉ còn lại nỗi đau. Chỉ còn lại nỗi đau
Anh đã quên em thật sao
Chỉ còn nỗi đau ngày nào
Chỉ còn nỗi đau ngày nào
Chỉ còn nỗi đau ngày nào

To play the most songs, including Còn Lại (Hurt) by Mỹ Tâm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.