Con sáo tình quê by Tiến Luân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Con sáo tình quê ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Con sáo tình quê using ukulele or guitar.
This song by Tiến Luân can also be played by that instruments.
=

Con sáo tình quê chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con sáo tình quê by Tiến Luân Ukulele Chords

Ai đem con sáo mà sang sông
Quên sợi chỉ hồng con sáo vụt bay
Chiều chiều sáo lại về quê
Chiều chiều con sáo lại về quê
Nhìn khế khế rụng, nhìn tre tre rời
Nhìn tre tre rời

Dây gào ai cuốn đi một nơi
Bờ ao ủ đất cỏ ngời ngời xanh
Sáo buồn đậu lá trầu xanh đậu lá trầu xanh

Bông cau, bông cau rụng trắng ngoài sân bời bời
Rụng trắng đất trời à ơi í ơi à ơi
Đâu rồi cái võng à ơi
Võng mất ai ngồi, sáo câm lời ru.

To play the this songs, including Con sáo tình quê by Tiến Luân by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.