Con tìm Chúa 2 by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Con tìm Chúa 2 ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Con tìm Chúa 2 using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that instruments.
=

Con tìm Chúa 2 chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con tìm Chúa 2 by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords


1. Con tìm Chúa suối nguồn yêu thương khi trần thế khổ sầu thê lương
Con xin Chúa thương những ngày con sống khó nguy sầu vương
Con tìm đến Chúa Trời cao sang khi trời tối bóng chiều hoang mang
Con xin Chúa đưa xa đời ai oán ngóng trông thiên đàng.

ĐK:
Chúa biết chúng con cần đến Chúa
Chúa biết chúng con thờ kính Chúa
Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa
Chúa biết chúng con yêu mến Chúa.

Đến Chúa kính dâng lời thống hối
Với Chúa sẽ không còn bóng tối
Kính Chúa tiếng ca tụng trên môi
Chúa phúc vinh cho cuộc đời.

2. Con tìm Chúa, Chúa ở nơi đâu khi thù oán khổ sầu thương đau
Con tim Chúa đưa con về cõi sống thoát nơi vực sâu
Con tìm đến Chúa nguồn an vui khi đời quá phũ phàng đơn côi
Con xin Chúa ban cho đời ân thánh phúc thiêng cho đời.

ĐK:
Chúa biết chúng con cần đến Chúa
Chúa biết chúng con thờ kính Chúa
Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa
Chúa biết chúng con yêu mến Chúa.

Đến Chúa kính dâng lời thống hối
Với Chúa sẽ không còn bóng tối
Kính Chúa tiếng ca tụng trên môi
Chúa phúc vinh cho cuộc đời.

3. Con tìm đến Chúa nguồn thiên ân khi đời sống quá nhiều lo toan
Con xin Chúa xua mây mù ai oán hãy thương ủi an
Con về với Chúa trời yêu thương khi tình quá bẽ bàng tơ vương
Con xin Chúa ban ơn trời dẫn lối con đi trên đường.

ĐK:
Chúa biết chúng con cần đến Chúa
Chúa biết chúng con thờ kính Chúa
Chúa biết chúng con tìm kiếm Chúa
Chúa biết chúng con yêu mến Chúa.

Đến Chúa kính dâng lời thống hối
Với Chúa sẽ không còn bóng tối
Kính Chúa tiếng ca tụng trên môi
Chúa phúc vinh cho cuộc đời.

To play the most songs, including Con tìm Chúa 2 by Lm. Nguyễn Văn Tuyên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *