Cung đàn hoài mơ by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cung đàn hoài mơ ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Cung đàn hoài mơ using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Cung đàn hoài mơ chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cung đàn hoài mơ by Ukulele Chords

1. Ai buông chi bao cung đàn, cho Ta thêm lắm mơ màng
lạnh lùng khi gió đông sang thả hồ theo gió đi hoang
đàn kia sao cứ mãi ngân mà mơ cuộc tình phù vân
Người ơi xin hãy thật gần cho tim hòa nhịp ái ân…

2. Ai buông chi phím tơ chùng tim đau se thắt trong lòng
Hỡi người có biết hay không chạnh lòng Ta nhớ mênh mông
Đàn kia sao cứ mãi ngân mà mơ cuộc tình phù vân
Người ơi xin hãy thật gần cho tim hòa nhịp ái ân…

ĐK: Ai buông chi bao cung đàn
Để Ta luôn yêu tiếng Chàng
Ta mơ chung xây mộng vàng
Nhưng tình sao lắm trái ngang
Đàn ngân chi phím ly tan…

To play the this songs, including Cung đàn hoài mơ by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.