Cùng Đem Tin Mừng by Martino Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cùng Đem Tin Mừng ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Cùng Đem Tin Mừng using ukulele or guitar.
This song by Martino can also be played by that instruments.
=

Cùng Đem Tin Mừng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cùng Đem Tin Mừng by Martino Ukulele Chords


ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây.
Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
 
1. Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người.
Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người.
 
2. Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền.
Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.

To play the most songs, including Cùng Đem Tin Mừng by Martino by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *