Cuộc Gọi Nhỡ by Vương Anh Tú Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cuộc Gọi Nhỡ ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Cuộc Gọi Nhỡ using ukulele or guitar.
This song by Vương Anh Tú can also be played by that instruments.
=

Cuộc Gọi Nhỡ chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cuộc Gọi Nhỡ by Vương Anh Tú Ukulele Chords

Hôm nay anh đón trễ bình thường anh don’t care
Nhưng sao linh tính của anh đang thật tệ
Vì mọi ngày em sẽ cố gắng nhắn tin anh
Rằng đón em thật nhanh đi anh đang đâu thế
Cớ sao giờ vẫn chẳng thấy một dòng tin đây
Ở giữa mưa gọi em xem em đang bên cạnh ai đây
 
Một cuộc gọi vừa nhỡ thấy em vừa tắt đi
Có lẽ em đâu ngờ là anh đã thấy gì
Trở thành người đứng giữa em với ai ở dưới mưa
Người thừa là anh chứ ai hỏi gì nữa
Chỉ một cuộc gọi nhỡ mà làm tan vỡ
Hóa ra chẳng vô cớ em ngăn cản anh đón em lo sợ
Làm hỏng ước mơ của em phải không
Vậy giúp anh làm một chuyện là
Hãy kết duyên với ai mà em ước nguyện
 
Ai cũng biết mà sao anh đâu biết em có người khác rồi đâu
Kể từ khi anh bắt đầu nhiều việc anh bỏ em lại đằng sau
Babe em đâu còn tha thiết anh đúng là khờ thiệt
Trong lòng anh thì còn đang da diết
Nhưng mọi người bảo phía sau anh là cả một câu chuyện
Người con gái ngày xưa anh thương cô ấy đã chết
Nếu còn thương anh cũng chỉ là giả thuyết
Anh cũng chẳng ngờ đây lại là cái kết
Đừng lo anh chưa thấy gì hết
Ở giữa mưa gọi em xem em đang bên cạnh ai đây
 
Một cuộc gọi vừa nhỡ thấy em vừa tắt đi
Có lẽ em đâu ngờ là anh đã thấy gì
Trở thành người đứng giữa em với ai ở dưới mưa
Người thừa là anh chứ ai hỏi gì nữa
Chỉ một cuộc gọi nhỡ mà làm tan vỡ
 
LÊN 1/2 TONE
Chỉ một cuộc gọi nhỡ mà làm tan vỡ
Hóa ra chẳng vô cớ em ngăn cản anh đón em lo sợ
Làm hỏng ước mơ của em phải không
Vậy giúp anh làm một chuyện là
Hãy kết duyên với ai mà em ước nguyện

To play the most songs, including Cuộc Gọi Nhỡ by Vương Anh Tú by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *