Cuối đường kỷ niệm by Châu Kỳ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cuối đường kỷ niệm ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Cuối đường kỷ niệm using ukulele or guitar.
This song by Châu Kỳ can also be played by that instruments.
=

Cuối đường kỷ niệm chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cuối đường kỷ niệm by Châu Kỳ Ukulele Chords

Kỷ niệm cuối đường xưa người hôn lên tóc em dài
Phút đầu nhìn nhau không nói
Hỏi lòng thấy mình yêu tình yêu trao đến ai
Lệ tình lên mắt nhung mờ.

Em ơi em ơi biết chăng ngày ấy đâu rồi
Câu thơ vu quy hành trang mang đến xa xôi
Đời chiến lính vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua
Và mãi mãi nhớ phút ban đầu chuyện tình xưa.

Cái phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm bộ dễ mấy ai quên
Cái phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dệt mấy ai quên.

Ai quên được bao giờ
Ai quên được bao giờ
Ai quên được bao giờ.

Kỷ niệm cuối đường xưa chiều nao em đứng em chờ
Bây giờ đường chung hai lối
Vào tình thấy đẹp đôi buồn đau giây phút thôi
Giờ biệt ly suốt đời.

Em ơi em ơi cách sông mình đến giang đầu
Đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa nhau
Trời sóng gió sẽ hết cho mình buộc thuyền neo
Vì đã nói tiếng nói chân thành của tình yêu.

To play the most songs, including Cuối đường kỷ niệm by Châu Kỳ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.