Cút bắt tình yêu by Nguyễn Hồng Thuận Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cút bắt tình yêu ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Cút bắt tình yêu using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that instruments.
=

Cút bắt tình yêu chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cút bắt tình yêu by Nguyễn Hồng Thuận Ukulele Chords

1. Chuyện tình ta ngày qua sao quá ngu ngê
Chỉ nhìn nhau không dám nói nên lời
Nhiều lần khi gặp anh em muốn nói ra
Những câu nói yêu thương trong lòng anh

Tình yêu là chơi trốn tìm
Tình yêu là chơi cút bắt
Tình yêu thương khi bất ngờ
Khi hững hờ mà ta vẫn

Mùa đông dường như bất tận
Mùa xuân dường như không đến
Chiều nay lòng em nhớ người
Em ước giờ này anh ở đây em được nghe anh
nói Anh yêu em yêu hát từng ngày qua

2. Chuyện tình ta ngày qua sao quá ngu ngê
Chỉ nhìn nhau không dám nói nên lời
Nhiều lần khi gặp anh em muốn nói ra
Những câu nói yêu thương trong lòng anh

Tình yêu là chơi trốn tìm
Tình yêu là chơi cút bắt
Tình yêu thương khi bất ngờ
Khi hững hờ mà ta vẫn

Chiều này dạo chơi phố quen
Chiều này cùng anh chung bước
Chợt anh cầm tay mỉm cười
khẻ nói rằng lòng anh đã yêu em nhiều từ lâu
ước một ngày ta sẽ được bên nhau

To play the most songs, including Cút bắt tình yêu by Nguyễn Hồng Thuận by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *