Dạ khúc by Nguyễn Mỹ Ca Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Dạ khúc ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Dạ khúc using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Mỹ Ca can also be played by that instruments.
=

Dạ khúc chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dạ khúc by Nguyễn Mỹ Ca Ukulele Chords

Gió gây hương nhớ
Nâng tiếng đàn xa đưa
Sầu vương vấn
Gây mưa khóc trên dây
Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng
Nào đâu thấy tình xưa mơ mòng

Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chân theo lối mấp

Ôi cung đàn réo vang đêm trường
Dây tơ gào gió đê mê lòng
Lệ tràn vì đâu
Bao tình tê tái
Nương làn gió
Bay tìm ánh trăng sao.

Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chân theo lối mấp mô.

To play the most songs, including Dạ khúc by Nguyễn Mỹ Ca by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.