Đã Quên Tình by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đã Quên Tình ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Đã Quên Tình using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đã Quên Tình chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đã Quên Tình by Ukulele Chords

Biết đi về nơi nào phố đêm đầy sao
Chút sương lạnh mùa đông chẳng tàn niềm nhớ mong
Trái tim còn trông ngóng có ai về không?
Tiếng nói cười rộn vang tiếc là không còn anh
 
Mình tôi biết sao lắp đầy những khoảng trống anh để lại.
Mình tôi sống sao giữa màn đêm tê tái
Hoa đã rơi bao mùa rồi chưa thấy anh quay trở [Dm/B]về
Cứ thế tôi mong tình yêu chóng phai
 
Ánh dương nào vội tắt giấc mơ còn chăng?
Có tôi vẫn ngu ngốc cố chờ người đi mãi.
 
Mình tôi biết sao lắp đầy những khoảng trống anh để lại.
Mình tôi sống sao giữa màn đêm tê tái
Hoa đã rơi bao mùa rồi chưa thấy anh quay trở [Dm/B]về
Cứ thế tôi mong tình yêu chóng phai

To play the most songs, including Đã Quên Tình by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *