Đám cưới hồng by Sơn Hạ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đám cưới hồng ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Đám cưới hồng using ukulele or guitar.
This song by Sơn Hạ can also be played by that instruments.
=

Đám cưới hồng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đám cưới hồng by Sơn Hạ Ukulele Chords

Vang vang tiếng pháo vang vang
Nhà bên đám cưới rước dâu về làng.
Thênh thang hoa cưới thênh thang
Từ trong ra phố hoa màu đẹp xinh
Người đi chúc phúc uyên ương
Chúc cô dâu hiền bên chàng rể yêu
Chúc cho đẹp mối duyên tình
Thuyền lòng chung bến, bạc đầu trăm năm

Đám cưới vui, đám cưới thật vui
Ai ai người cũng ngợi ca khen rằng
Chú rể hiền bên nàng dâu xinh
Xinh thật xinh đẹp mối duyên tình
Đẹp mối duyên tình, đẹp tựa trăng mơ

Đám cưới vui, đám cưới thật vui
Trăm năm hạnh phúc bên nhau đời đời.
Khúc nhạc mừng xin gửi cho nhau
Nay gặp say vui chén rượu nồng
Nụ cười hồng mừng duyên lứa đôi
Nụ cười hồng mừng duyên lứa đôi

To play the this songs, including Đám cưới hồng by Sơn Hạ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.