Đám cưới người ta by Ngô Kỳ Vỹ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đám cưới người ta ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Đám cưới người ta using ukulele or guitar.
This song by Ngô Kỳ Vỹ can also be played by that instruments.
=

Đám cưới người ta chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đám cưới người ta by Ngô Kỳ Vỹ Ukulele Chords


1. Nhà bên bến sông tưng bừng trống nhạc rền vang
Hàng xóm rộn ràng ra đường chờ đón xe hoa
Đám cưới người ta xót xa riêng mình
Bấy lâu thương thầm mà chẳng nói thành câu
Bởi vì nghèo anh đâu dám trèo cao.

2. Chợt tim nhói đau nghe lòng đứt đoạn từng cơn
Người đã xa rồi nơi này quạnh quẽ đơn côi
Tiễn bước người đi mắt rưng rưng lệ
Tủi thân bọt bèo giờ đã mất tình yêu
Để trọn đời sống kiếp cô liêu.

ĐK:
Từ lâu ôm ấp bóng hình
Em nào biết đâu trời cao có thấu
Thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu
Đắng cay trăm chiều ưu buồn quạnh hiu
Khóc cho duyên phận
Trào dâng nỗi niềm lên khoé mi
Người đi đôi đường cách ly
Trời gieo chi tình trên thế gian
Nặng mang khổ sầu tim nát tan.

To play the this songs, including Đám cưới người ta by Ngô Kỳ Vỹ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.