Đắm Say Cùng Chachacha by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đắm Say Cùng Chachacha ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đắm Say Cùng Chachacha using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đắm Say Cùng Chachacha chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đắm Say Cùng Chachacha by Ukulele Chords

Nhịp nhàng nhịp nhàng bước đi cha cha
Dịu dàng dịu dàng tiếng cây guitar
Quên đi quên đi men rượu cay
Đêm nay bên anh trong khúc nhạc say
 
Con tim yêu đương đắm say thiết tha
Đêm không cô đơn vì có cha cha
Trong khi bao nhiêu đôi tình nhân
Dập dìu cùng nhịp điệu cha cha cha
 
Đắm say dìu bước theo điệu cha cha
Hỡi anh nhạc ngất ngây lòng ta
Đắm say tình vút bay cùng cha cha
Người yêu dấu ơi gần bên nhau mãi
Đắm say cùng cha cha

To play the most songs, including Đắm Say Cùng Chachacha by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *