Đàn không tiếng hát by Châu Kỳ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đàn không tiếng hát ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Đàn không tiếng hát using ukulele or guitar.
This song by Châu Kỳ can also be played by that instruments.
=

Đàn không tiếng hát chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đàn không tiếng hát by Châu Kỳ Ukulele Chords

1. Nhìn em cười qua tiếng hát
Ðàn anh đệm từng câu ca
Gợi tơ lòng muốn thoát đi vào xứ xa xa
Mong ngày thắm đừng qua

2. Ðàn anh chìm trong ánh mắt
Hồn em gục vào dây tơ
Ngoài kia trời bát ngát
Hương đời chớm trong
Ai chợt thấy đợi chờ

Ðâu ngờ đàn anh lại chơ vơ
Ðâu ngờ đời em mộng như hoa
Làm ai say làm ai mơ bây giờ
Rồi em quên đàn anh đang thương chờ

3. Giờ đây đàn không tiếng hát
Bài ca liệm vào xa xưa
Còn chi là tiếc nhớ
Em về đó ai đưa
Nghe lạnh giá từng mùa

To play the this songs, including Đàn không tiếng hát by Châu Kỳ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.