Đàn ơi nói giùm tôi by Vũ Ngọc Báu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đàn ơi nói giùm tôi ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Đàn ơi nói giùm tôi using ukulele or guitar.
This song by Vũ Ngọc Báu can also be played by that instruments.
=

Đàn ơi nói giùm tôi chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đàn ơi nói giùm tôi by Vũ Ngọc Báu Ukulele Chords

1. Tang tính tính, tính tang tang tình
Em có thấu cho lòng mình
Sầu vương bao nhung nhớ bóng hình ai

Thao thức mãi suốt bao đêm dài
Nắn nót phím tơ u hoài
Tình tang mơ tiếng hát chốn bồng lai.

ĐK:
Nàng ơi thấu tình tôi
Nhớ mong và mòn mỏi
Tim như muốn ngỏ rồi lại thôi

Đàn ơi nói giùm tôi
Nói đi lời thề hẹn
Ước sống bên nàng đẹp tình duyên.

2. Tang tính tính, tính tang tang tình
Em có thấu cho tim này
Mượn cung tơ tiếng hát gửi về ai

Tang tính tính, tiếng bổng cung trầm
Muốn nói tiếng yêu với nàng
Đàn ơi xin hãy cứ cứ tình tang.

To play the most songs, including Đàn ơi nói giùm tôi by Vũ Ngọc Báu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.