dâng Chúa đất trời by Lm. Ân Đức Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for dâng Chúa đất trời ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument dâng Chúa đất trời using ukulele or guitar.
This song by Lm. Ân Đức can also be played by that instruments.
=

dâng Chúa đất trời chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

dâng Chúa đất trời by Lm. Ân Đức Ukulele Chords


1A. Tựa làn trầm hương như trầm hương bay lên trước tòa.
Nồng nàn bài ca xinh đẹp muôn là muôn sắc hoa.
Hiệp lời tôn vinh Chúa trời đất, lòng thành hát dâng câu tạ ơn.
Tình Cha thiết tha chan hòa trải khắp gần xa.
 
B. Này là tấm bánh do từng muôn hạt lúa kết thành.
Này là rượu nho do từ bao chùm nho ép nên.
Hiệp dâng lên Chúa Chúa trời đất, để thành bánh thiêng nuôi đoàn con.
Để thành Máu Con Chúa Trời nguồn ơn cứu độ.
 
ĐK: Xin chúc tụng Chúa Chúa Cả đất trời,
từ giờ đây đến muôn muôn đời.
Chúc tụng Thiên Chúa từ nhân,
Chúa là quyền năng cực thánh.
Đấng đáng chúc tụng mọi lúc mọi nơi.
 
2A. Này cuộc đời con hương nguyện cầu bay lên sớm chiều.
Nguyện thành ngọn nến dẫu tàn hao lòng luôn mến yêu.
Phục vụ cho Chúa trong niềm vui, nhiệt thành hiến thân không hề ngơi.
Dầu là nắng mưa vui buồn một cõi trần gian.
 
B. Này là hoa trái cuộc đời này nhờ ai vun trồng.
Này là công khó bao người đêm ngày luôn ước mong.
Đời con dâng Chúa trong tình yêu, để thành lễ dâng lễ toàn thiêu.
Đời con sẽ nên khúc nhạc tình ca diễm kiều.
 
_________________________________
dâng Chúa đất trời (Ân Đức, 2008)

To play the most songs, including dâng Chúa đất trời by Lm. Ân Đức by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *