Dâng Chúa lời cảm tạ by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Dâng Chúa lời cảm tạ ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Dâng Chúa lời cảm tạ using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that instruments.
=

Dâng Chúa lời cảm tạ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dâng Chúa lời cảm tạ by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

ĐK:
Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
Ngài tạo tác nên con
Gọi con đưa con vào đời
Dù con bùn nhơ không xứng

Chúa Trời đã yêu con trước
Tình Ngài bền vững thiên thu
Đời con tiếng kinh ca ngợi
Hát khen tình Chúa vô biên.

1. Chúa ơi, dâng Chúa hôm nay
Đời con tri ân cảm tạ
Lời ca ơn trời ghi nhớ
Tình Chúa bao la bất tận
Hạnh phúc chan chứa dư đầy
Dâng Cha tim hồng chúc khen.

ĐK:
Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
Ngài tạo tác nên con
Gọi con đưa con vào đời
Dù con bùn nhơ không xứng

Chúa Trời đã yêu con trước
Tình Ngài bền vững thiên thu
Đời con tiếng kinh ca ngợi
Hát khen tình Chúa vô biên.

2. Chúa ơi, dâng Chúa hôm qua
Đời con vô ơn lỗi lầm
Ngủ mê thế trần lạc lối
Lời Chúa đưa con trở về
Bên Chúa lệ ứa nguyện thề
Tin yêu Chúa Trời xót thương.

ĐK:
Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
Ngài tạo tác nên con
Gọi con đưa con vào đời
Dù con bùn nhơ không xứng

Chúa Trời đã yêu con trước
Tình Ngài bền vững thiên thu
Đời con tiếng kinh ca ngợi
Hát khen tình Chúa vô biên.

3. Chúa ơi, dâng Chúa tương lai
Đời con bao nhiêu ước mộng
Được sống trong tình yêu Chúa
đã bao lần lỗi lầm
Tình Chúa phủ lấp khoan hồng
Dâng Cha tim nồng đổi thay.

ĐK:
Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
Ngài tạo tác nên con
Gọi con đưa con vào đời
Dù con bùn nhơ không xứng

Chúa Trời đã yêu con trước
Tình Ngài bền vững thiên thu
Đời con tiếng kinh ca ngợi
Hát khen tình Chúa vô biên.

To play the most songs, including Dâng Chúa lời cảm tạ by Lm. Nguyễn Văn Tuyên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.