Đánh Mất Em (Lời Việt) by Tỉnh Lung (井胧) Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đánh Mất Em (Lời Việt) ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Đánh Mất Em (Lời Việt) using ukulele or guitar.
This song by Tỉnh Lung (井胧) can also be played by that instruments.
=

Đánh Mất Em (Lời Việt) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đánh Mất Em (Lời Việt) by Tỉnh Lung (井胧) Ukulele Chords

Để mỗi khi đêm đến thì
Lòng ta đau lắm vì
Thật ngu ngơ để người vội đi
Rằng ta không quý trọng
Làm thương đau nước mắt tràn mi
Sẽ đợi em đến cuối đường này
Cho có dù người ra đi chẳng lời biệt ly
Và mong sau kiếp này
Gặp lại nhau tay nắm chặt cùng nhau

To play the this songs, including Đánh Mất Em (Lời Việt) by Tỉnh Lung (井胧) by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.