Đập Tan by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đập Tan ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đập Tan using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đập Tan chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đập Tan by Ukulele Chords

Tâm hồn tôi nhẹ bay…bên nụ hôn nồng say…
Nhưng tôi đâu hay…lời dối trá mãi quanh tôi…
Tưởng như ngày mai…cười trong niềm vui…
Thức giấc chợt khóc ào lên…không còn ai gần bên..yeah….
Khi nhận ra…sự thật kia là những gian dối…
Ngồi một mình…tìm bóng dáng em theo lời gian dối….
Đập tan lời yêu… không còn chi…đập tan ngày tháng..
Như là trò đùa tình yêu…hãy ngưng lại và hãy xa tôi….
Vòng xoáy thời gian…là từng ngày buồn thật nhiều..
sao…vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi……
Đi về đâu ngày mai…khi màn đêm giờ đây…
Vây xung quanh tôi..là bóng dáng của hôm nào…
Tìm trong màn đêm…màu đen buồn đau….
Thức giấc chợt khóc òa lên…không còn ai gần bên…yeah…
Khi nhận ra…sự thật kia là những gian dối…
Ngồi một mình…tìm bóng dáng em theo lời gian dối….
Đập tan lời yêu… không còn chi…đập tan ngày tháng..
Như là trò đùa tình yêu…hãy ngưng lại và hãy xa tôi….
Vòng xoáy thời gian…là từng ngày buồn thật nhiều..
sao…vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi……
Đập tan lời yêu… không còn chi…đập tan ngày tháng..
Như là trò đùa tình yêu…hãy ngưng lại và hãy xa tôi….
Vòng xoáy thời gian…là từng ngày buồn thật nhiều..
sao…vì người chỉ gửi lời gian dối cho tôi mà thôi…….

To play the most songs, including Đập Tan by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.