Đạp xe xuyên Việt by Tuấn Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đạp xe xuyên Việt ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Đạp xe xuyên Việt using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Hùng can also be played by that instruments.
=

Đạp xe xuyên Việt chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đạp xe xuyên Việt by Tuấn Hùng Ukulele Chords

Tôi khát khao đi tìm
Nủa khuyết trong con người
Vượt chông gai bao khó khăn
Trên chiếc xe đạp
Vượt bao sóng gió
Nào bạn ơi!!
Đến những miền xaaa
 
Chorus:
Xe đi ngang qua chốn xưa anh hùng
Mong con tim ta ấm men cháy nồng
Tôi chơi vơi nghe sóng vỗ rì rào
Vượt dặm đèo ngang xuôi theo ngọn gió
Muôn dặm đường ta vẫn luôn bên nhau
Chặng đường yêu thương bâng khuâng nhớ hoài
Yêu thật nhiều mảnh đất quê hương mình
Thương miền quê hương trên hành trình đạp xe đạp xe
 
Tôi khát khao đi tìm
Nủa khuyết trong con người
Vượt chông gai bao khó khăn
Trên chiếc xe đạp
Vượt bao sóng gió
Nào bạn ơi!!
Đến những miền xaaa
 
Chorus:
Xe đi ngang qua chốn xưa anh hùng
Mong con tim ta ấm men cháy nồng
Tôi chơi vơi nghe sóng vỗ rì rào
Vượt dặm đèo ngang xuôi theo ngọn gió
Muôn dặm đường ta vẫn luôn bên nhau
Chặng đường yêu thương bâng khuâng nhớ hoài
Yêu thật nhiều mảnh đất quê hương mình
Thương miền quê hương trên hành trình đạp xe đạp xe
 
Xe đi ngang qua chốn xưa anh hùng
Mong con tim ta ấm men cháy nồng
Tôi chơi vơi nghe sóng vỗ rì rào
Vượt dặm đèo ngang xuôi theo ngọn gió
Muôn dặm đường ta vẫn luôn bên nhau
Chặng đường yêu thương bâng khuâng nhớ hoài
Yêu thật nhiều mảnh đất quê hương mình
Thương miền quê hương trên hành trình đạp xe đạp xe
 
Thương miền quê hương
trên hành trình kết nối yêu thương!!!!

To play the this songs, including Đạp xe xuyên Việt by Tuấn Hùng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *