Đất nước mình ngộ quá phải không anh? by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đất nước mình ngộ quá phải không anh? ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đất nước mình ngộ quá phải không anh? using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đất nước mình ngộ quá phải không anh? chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh? by Ukulele Chords

1. Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi

Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay

ĐK: Đất nước mình buồn quá phải không anh?
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa

2. Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu

To play the most songs, including Đất nước mình ngộ quá phải không anh? by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.