Dấu chân by Thông Vi Vu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Dấu chân ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Dấu chân using ukulele or guitar.
This song by Thông Vi Vu can also be played by that instruments.
=

Dấu chân chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Dấu chân by Thông Vi Vu Ukulele Chords

1. Hôm nao dưới nắng reo vui
Mình tôi rong chơi trên bãi biển
Chiều về nhìn sau lưng mình
Hiển hiện hình một hàng dấu chân đôi
Này là dấu chân to
Và kìa là dấu chân nhỏ
Cả hai cùng chiều đi tới
Tựa hình với bóng bước song đôi.

ĐK.
Bao nhiêu dấu chân qua
Bấy nhiêu niềm cảm tạ
Đôi khi có những bước phôi pha
hình bên bóng chẳng rời xa
Hôm nao thấy dấu chân đôi
Đó là Chúa đi bên tôi.
Hôm nào còn một dấu chân thôi
Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.

2. Hôm nao giữa bước chân đi
Chợt nghe dâng mênh mang nỗi buồn
Chiều về nhìn sau lưng mình
Hiển hiện hình một hàng dấu chân đơn
Lạ lùng dấu chân to
Và nặng nề vết in đậm
sao chỉ còn một dấu
Lại chẳng thấy có dấu chân tôi.

To play the most songs, including Dấu chân by Thông Vi Vu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.