Đâu phải bởi mùa thu by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đâu phải bởi mùa thu ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đâu phải bởi mùa thu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đâu phải bởi mùa thu chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đâu phải bởi mùa thu by Ukulele Chords

1. Em ru gì lời ru cho đá núi
Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì lời ru cho biển khơi
Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng.

ĐK: Em ru gì lời ru cho anh
Một đời đam mê một đời giông tố
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

2. Em ru gì Lời ru bao tiếc nuối
Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai
Em ru gì Lời ru cho ngày mai
Thời gian có bao giờ trở lại.

ĐK: Em ru gì lời ru cho anh
Một đời đam mê một đời giông tố
Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

To play the this songs, including Đâu phải bởi mùa thu by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.