Đế Vương by Đình Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đế Vương ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Đế Vương using ukulele or guitar.
This song by Đình Dũng can also be played by that instruments.
=

Đế Vương chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đế Vương by Đình Dũng Ukulele Chords


Một bậc Quân Vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông.
ĐK:
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây thân trí nơi nào ?
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một Đế Vương sao ?
Giọt lệ Quân Vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi về mối tình vàng
Một bậc Quân Vương Uy Nghi Oai Phong nhưng tim nát tan.

To play the most songs, including Đế Vương by Đình Dũng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.