Đêm ả đào by Phú Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đêm ả đào ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Đêm ả đào using ukulele or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that instruments.
=

Đêm ả đào chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm ả đào by Phú Quang Ukulele Chords

Đèn mờ như ánh sao rơi
Đời như ly rượu đầy vơi đầy vơi nghĩa
Thời gian ngừng lại không đi
Chơi vơi đắm đuối hàng mi chập chờn.
 
ĐK:
Nào say đi em, nào say đi em
Say cho đất trời ngả nghiêng, ngả nghiêng
Say cho quên hết ưu sầu
Rồi mai ai biết tình mình tình mình về đâu?
 
Ta nâng ly nữa đi em
Kẻo rồi quá muộn
Kẻo đêm, kẻo đêm sắp tàn.

To play the most songs, including Đêm ả đào by Phú Quang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.