Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang using ukulele or guitar.
This song by Vũ Đức Sao Biển can also be played by that instruments.
=

Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords


Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng.
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông.
Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang.
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm.
Xề u xế u liu phạm.
Dây tơ đàm kìm buông thiết tha.
Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa.

Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin nhạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu.
Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng.

Lời ai ca, dưới ánh trăng này.
Rừng đước mênh mông đêm
Gành Hào chơt thương nhớ ai.
Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi.

Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người.
Thuở ấy thanh xuân, trăng
Gành Hào tròn như chiếc gương.
Giờ tóc pha sương, qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.

To play the most songs, including Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang by Vũ Đức Sao Biển by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.