Đêm Trường Sơn nhớ Bác by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đêm Trường Sơn nhớ Bác ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đêm Trường Sơn nhớ Bác using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Đêm Trường Sơn nhớ Bác chords has March rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm Trường Sơn nhớ Bác by Ukulele Chords


1. Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng nhìn cây
Cảnh về khuya như vẽ
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này

Ơi đêm Trường Sơn
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa
ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga
Âm vang Trường Sơn âm vang Trường Sơn

2. Đêm Trường Sơn
Vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa
Tỏa ngàn hương thương nhớ
Bâng khuâng chúng cháu thấy
Bác như đang đứng nơi này

Ơi đêm Trường Sơn
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa
ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga
Âm vang Trường Sơn âm vang Trường Sơn

Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường của Bác đã đi qua

To play the most songs, including Đêm Trường Sơn nhớ Bác by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.