Đêm xa by Cung Nhật Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đêm xa ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Đêm xa using ukulele or guitar.
This song by Cung Nhật can also be played by that instruments.
=

Đêm xa chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm xa by Cung Nhật Ukulele Chords

1. Đêm đã tàn chưa sao nắng không lên
Biết ai gọi tên
Khi em đã xa tình quên
Mang theo hồn anh về cuối trời

2. Mơ ước dần phai theo bước em qua
Nửa vòng tay nhớ đan dấu ngu ngơ
Môi hôn bơ vơ rồi úa tàn

ĐK:
Về đâu xuân hỡi về đâu
Bước trần gian vạt gót sầu
Tình yêu là vùng đất hứa
Tìm nhau trong mịt mù hồng trần
Tay với hư không
Gặp nhau lòng còn bỡ ngỡ
Sao em vội giã từ

3. Mưa đã về bên kia núi xa xôi
Cuốn cơn mộng trôi
Em đi bước chân nhỏ nhoi
Mang theo hồn tôi suốt đời
Em đi, bước chân nhỏ nhoi
Mang theo tình tôi suốt đời.

To play the this songs, including Đêm xa by Cung Nhật by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.