Đèn Lồng Bay Cao by Nguyễn Hồng Thuận Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đèn Lồng Bay Cao ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Đèn Lồng Bay Cao using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that instruments.
=

Đèn Lồng Bay Cao chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đèn Lồng Bay Cao by Nguyễn Hồng Thuận Ukulele Chords


Mùa xuân là mùa yêu thương
sao mỗi anh hiu quạnh.
Chiều nay một mình phố vắng sao buồn tênh.
Nhìn lên đèn trời bay bay.
Lòng anh nhớ em thật nhiều.
Viết ngàn lời yêu thương.
Nhờ cơn gió bay đi tìm em.
Gió ơi gió có biết hay không?
Ta mong chờ từng phút từng giờ.
Gió ơi gió có biết hay không?
Ta chỉ cần nhìn thấy e thôi.
Thắp đèn lồng anh thả vào gió.
Thắp đèn lồng anh gửi đến
em với bao ngàn lời yêu thương.
Ở phương nào em giờ ra sao?
Ở phương nào em còn nhớ không phút
giây ngọt ngào của ngày hôm qua.
Bay đi bay đi, bay đi bay đi. Hãy đi tìm em.
Bay đi bay đi. Bay cao bay cao cùng cơn gió…….

To play the most songs, including Đèn Lồng Bay Cao by Nguyễn Hồng Thuận by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.