Đến Lúc Kết Thúc by Vương Khang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đến Lúc Kết Thúc ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Đến Lúc Kết Thúc using ukulele or guitar.
This song by Vương Khang can also be played by that instruments.
=

Đến Lúc Kết Thúc chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đến Lúc Kết Thúc by Vương Khang Ukulele Chords

Phố đông người qua lại đường Còn dài phía trước
Vì sau chẳng tìm được lối đi phải chăng còn hy vọng
Về một vòng tay ấm từ nơi anh dù chỉ trong giấc mơ thôi
Kết thúc rồi hạnh phúc nay xa từ xa vờ
Ôm lấy hết nỗi đau em hk biết đi về đâu về đâu
 
Giờ thì em biết tình mình cũng đã cách xa
Dù lòng không nói ra chỉ còn thầm nguyện của chúng ta
Ừ thì chia tay anh sẻ thế nào đây
Anh sống thế nào đây đành lòng để anh bước đi
Vì thời gian qua mình chịu đựng nhiều nỗi đau
Phía anh còn yêu em thì hãy hiểu cho đôi mình
 
BRIDGE
Cứ muốn khóc cho phai đi nỗi u sầu vì ngày thêm đau lòng nhối
Thời gian sẽ giúp chúng ta quên hết niềm đau trong lòng nhối

To play the most songs, including Đến Lúc Kết Thúc by Vương Khang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.