Đi Khỏi Đây by 590s Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đi Khỏi Đây ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Đi Khỏi Đây using ukulele or guitar.
This song by 590s can also be played by that instruments.
=

Đi Khỏi Đây chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đi Khỏi Đây by 590s Ukulele Chords

Sáng thứ 3 em không đi làm
Xe hết xăng và em đang ở con đường vắng
/ /
Không có ai không ai để gọi
Không có ai thấy em đi ra xa thành phố
/ /
 
Lấy, lấy cho em mùi nắng
Lấy cho em mùi cây
Và không có ai, oh và không có ai
Nghe em nói
Lấy, lấy cho em mùi khói
Lấy cho em mùi xe
Và đi khỏi đây, oh và đi khỏi đây
Như tan biến /
 
Trưa thứ 3 em vẫn như vậy.
Con tim rỗng không và ánh mắt lạc lối
/ /
Bao giấc mơ, chia tay mấy lần
Em đem hết ra như trẻ con đang tập đếm
/ /
 
1, 2, 3, 4!
Lấy, lấy cho em mùi nắng
Lấy cho em mùi cây
Và không có ai, oh và không có ai
Nghe em nói
Lấy, lấy cho em mùi khói
Lấy cho em mùi xe
Và đi khỏi đây, oh và đi khỏi đây
Như tan biến
Solo:
/ / / / /
 
Lấy, lấy cho em mùi nắng
Lấy cho em mùi cây
Và không có ai, oh và không có ai
Nghe em nói
Lấy, lấy cho em mùi khói
Lấy cho em mùi xe
Và đi khỏi đây, (oh và đi khỏi đây x 3)
Như tan biến

To play the most songs, including Đi Khỏi Đây by 590s by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.