Đi mãi trên đường by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Đi mãi trên đường ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đi mãi trên đường using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Đi mãi trên đường chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đi mãi trên đường by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

1. Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và không tới
Xa xăm chiều réo ai
Đi không còn biên giới
Chút tình kia đã phai.
 
2. Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và che dấu
Bao nhiêu là vết thương
Đi linh hồn khô ráo
Không tình không vấn vương

To play the this songs, including Đi mãi trên đường by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *