Đi tìm by Thi Hạnh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đi tìm ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Đi tìm using ukulele or guitar.
This song by Thi Hạnh can also be played by that instruments.
=

Đi tìm chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đi tìm by Thi Hạnh Ukulele Chords


Intro:

1. Mưa tràn qua sân vắng
Con phố vẫn im lìm
Đôi chân mòn dấu cũ
Trong hồn song lênh đênh

2. Ta đi tìm hơi ấm
Ai vừa rớt qua tay
Vết tình xưa chon kín
Cho tim vướng đoạ đày

ĐK: Ta đi tìm yêu dấu
Trên từng cánh mi ngoan
Ôi trong vùng kỷ niệm
Nửa mảnh hồn tan hoang

Ta đi tìm tia nắng
Trong ngõ tối ăn năn
Nghe lòng còn in nặng
Đôi môi ấm một người

3. Nay trờ về phố
Đi tìm dấu chân ai
Ôi đời ta đã mất
Trong nhau khúc tình say

To play the most songs, including Đi tìm by Thi Hạnh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.