Điền Vào Ô Trống (250) by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Điền Vào Ô Trống (250) ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Điền Vào Ô Trống (250) using ukulele or guitar.
This song by Cá Hồi Hoang can also be played by that instruments.
=

Điền Vào Ô Trống (250) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Điền Vào Ô Trống (250) by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords

Mình làm từ xương và da, cafe, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

Mình là vệ tinh mùa đông, đội quân mùa thu và 250 nốt nhạc đánh sai,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

 
Mình còn mùi thơm, mồ hôi, cuộc vui, cuộc yêu và 250 năm để tắm mưa,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

 
Mình ngồi lại đây thật lâu để khóc, để quên đi 250 khuôn mặt giống nhau,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

 
Mình làm từ xương và da, cafe, thuốc lá và 250 lít đồ có cồn,
còn bao ô trống cho ta điền vào.

To play the most songs, including Điền Vào Ô Trống (250) by Cá Hồi Hoang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.