Điệp khúc tình yêu cha cha cha by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Điệp khúc tình yêu cha cha cha ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Điệp khúc tình yêu cha cha cha using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Điệp khúc tình yêu cha cha cha chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Điệp khúc tình yêu cha cha cha by Ukulele Chords

Baila chilly cha cha baila chilly cha
Dance your chilly dance your cha cha baila chilly cha cha
Dance so feel your body hot you got another shot
Feel your body shake your body hot.

Mình cùng nhau đêm nay mê say vang lên tiếng hát ca
Dòng nhạc vui như bay trên muôn mênh mang muôn lối
Mình chợt nghe ai hát, tình nồng ta trao nhau
Cùng khiêu vũ đếm bước nhạc trong cuồng say

Baila baila baila baila baila
And dance and dance and dance and dance and dance
So feel your body hot you got another shot
Now you can dance your chilly cha cha stop

Hay ay Ay, xin anh ghi nhớ đến mối tình đắm say
Hay ay Ay, như mây với gió lãng quên ngày tháng
Hay ay Ay, đêm nay thao thức nhớ đến ngày có nhau
Hay ay Ay, đưa tay ôm lấy yêu thương nồng cháy.
That’s a chilly cha cha dance

To play the this songs, including Điệp khúc tình yêu cha cha cha by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.