Điếu Thuốc Tàn by Vũ Hải Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Điếu Thuốc Tàn ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Điếu Thuốc Tàn using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hải can also be played by that instruments.
=

Điếu Thuốc Tàn chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Điếu Thuốc Tàn by Vũ Hải Ukulele Chords

Dòng đời trôi nỗi lênh đênh
Giàu sang mới đó nhưng giờ ta chẳng còn chi
Cuộc đời này nhiều khi đổi thay chẳng biết đâu lường
Tiền có đây nhưng rồi tiền mất ngỡ ngàng
 
Bạn bè nay cũng xa ta
Ngày xưa sớm tối vui buồn sướng khổ cùng nhau
Giờ thì mình nghèo sơ, bạn trông ánh mắt khinh thường
Thời thế cho ta tường rõ mặt tình thân
 
Giờ mình nghèo thế nhưng câu này chưa chắc
Bạc tiền thì đôi tay làm ra dễ thôi
Nhưng tình thân nghĩa nhân đâu mà đi tìm
Luôn tính toan bạc tiền thì chẳng bền lâu
 
Chán ngán bạn bè sợ tiếng anh em
Ngày xưa điếu thuốc chúng mình kéo một vài hơi
Nay mình chẳng còn chi thì anh vứt điếu thuốc tàn
Cười mỉa mai khinh thường ra điều dạy khôn

To play the most songs, including Điếu Thuốc Tàn by Vũ Hải by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.