Điều tôi thấu hiểu by Lê Anh Đông Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Điều tôi thấu hiểu ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Điều tôi thấu hiểu using ukulele or guitar.
This song by Lê Anh Đông can also be played by that instruments.
=

Điều tôi thấu hiểu chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Điều tôi thấu hiểu by Lê Anh Đông Ukulele Chords


Chúa ! Ngài đã đến thế gian tìm cứu con ,
dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi.
Biết bao lần lòng con bối rối,
bước trong đời tìm đâu lối đi bình yên,
nhưng Giê-xu Chúa [B/D#]đến cho con niềm tin.
 
Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi
và chân lý cho chính con muôn đời.
Chúa Giê Xu là nguồn nước sống,
ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an,
con hằng nương trong cánh Ngài.
 
ĐK:
Và khi con thấu hiểu hết mọi điều.
Chúa cam chịu thay con rồi, ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi,
Gô-gô- tha vì tội con đó . Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính
Giê-xu đưa con về, bên Chúa Cha tình yêu nhân từ, trong nước Ngài.

To play the this songs, including Điều tôi thấu hiểu by Lê Anh Đông by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *