Đồ đáng ghét2 (Demo) by Hoàng Hiền Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đồ đáng ghét2 (Demo) ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Đồ đáng ghét2 (Demo) using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Hiền can also be played by that instruments.
=

Đồ đáng ghét2 (Demo) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đồ đáng ghét2 (Demo) by Hoàng Hiền Ukulele Chords

saranghaeyo anh nhắn cho mây để hỏi gió
Vì anh còn ngốc nên luôn tương tư câu hỏi đó
Anh đang đợi nắng, còn em thì chơ mưa
Anh đang Ế đó, em có bồ chưa
 
Em có nghe thấy, giai điệu trong gió
Hòa cùng với nắng, yêu em qua nhưng dòng tin nhắn
darling, you know. Những lời anh nói
Yêu đồ đáng ghét, yêu luôn mấy lời mà em nói
 
Vì đồ đáng ghét đâu quan tâm những điều anh viết
Để kẻ mộng mơ này được yêu em thêm một chút thôi mà
phải làm sao đây nhưng anh vẫn yêu em say đắm
Look at my eyes you will be saw, my love
 
saranghaeyo anh nhắn cho mây để hỏi gió
Vì anh còn ngốc nên luôn tương tư câu hỏi đó
Anh đang đợi nắng, còn em thì chơ mưa
Anh đang Ế đó, em có bồ chưa

To play the this songs, including Đồ đáng ghét2 (Demo) by Hoàng Hiền by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *