Đò tình by Lam Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Đò tình ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Đò tình using ukulele or guitar.
This song by Lam Phương can also be played by that instruments.
=

Đò tình chords has Tango rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đò tình by Lam Phương Ukulele Chords

Dòng đời âm thầm lững lờ trôi
Xuôi theo con nước cùng mây trời
Đò tình vừa sang ngang
Trên khoang thuyền cô lái
Rộn rã tiếng cười vang

Còn gì một thời tuổi mộng mơ
Nhìn về phía trước là nẻo mờ
Đò ơi đừng làm ngơ
Qua bao lần lỡ chuyến
Giờ còn đây ngóng chờ

Đôi chèo khua đò tung tăng rẽ sóng
Khách say thơ hồn theo gió đong đưa
Đò tình ơi, đò đã xa khuất rồi
Để một người nhìn mây nước buồn trôi

Đò qua từng bến mới biết chăng tôi vẫn đợi
Để rồi người khách cuối vẫn là tôi

Tình còn đẹp là lúc chờ mong
Như cây khô héo chờ xuân nồng
Biển đời là mênh mông
Thân ta là chiếc
Dập vùi giữa cuồng phong

Ngày dài âm thầm với lặng câm
Bao nhiêu giông tố chờ vươn mầm
Cuộc đời là mù khơi
Tôi xin làm khách cuối
Chờ đò đưa cuối đời

To play the most songs, including Đò tình by Lam Phương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.